Material d'obra

Ceràmica i prefabricats de formigó

  • Assaig de lliscament
  • Assaig d’adherència
  • Assaigs en peces ceràmiques
  • Assaigs en peces de formigó
  • Màquina del desgast per abrasió