Assaigs de formigó

Assaigs de formigó i els seus components i de les armadures d'acer.

  • Assaig de prova de càrrega
  • Assaigs de control del formigó
  • Assaigs d’àrids per formigó
  • Control d’acer corrugat
  • Control de plantes productores d'àrids
  • Provetes de formigó
  • Assaigs de ruptura de provetes